Ocenenie kvality

V roku 2000 Slovenský zväz vidieckeho turizmu a agroturimu udelil nášmu penziónu ZNAK KVALITY, ktorý je znakom kvality poskytovaných služieb a vybavenia penziónu a bol udelený pätnástim najlepším penziónom a  zariadeniam na Slovensku, ktoré ponúkajú služby vidieckeho cestovného ruchu.

Avšak naším najväčím ocenením je spokojnosť našich zákazníkov.

„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich